Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Qinve je v Pohodě

Služba Qinve umožňuje automatické vkládání faktur do systému POHODA. Fakturu v PDF nebo obrázkovém formátu přetáhnete na aplikaci Qinve, která rozpozná důležité údaje na faktuře. Po kontrole fakturu přenesete jedním klikem přímo do agendy přijatých v systému POHODA.

Qinve dokáže faktury získávat i z e-mailu. Vaši dodavatelé mohou faktury posílat na speciální e-mailovou adresu (např. fakturace@firma.cz), odkud se po kontrole automaticky přenesou do systému POHODA.

Cena za vytěžení hlavičky a rekapitulace DPH z 1 faktury je 2,50 Kč.

Pokud chcete zdarma vyzkoušet Qinve s Pohodou, kontaktujte nás na info@qinve.com.

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.